English ภาษาไทย
องค์ความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบสุขภาพระดับอำเภอ และระดับตำบล ในเขตบริการสาธารณสุข
ดาวน์โหลดสไลด์ คลิกที่นี่
© 2018 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th